mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Job opportunities with Barcud

 
Created on 27/01/2021 @ 17:27


JOB VACANCIES

Our passion is to provide an excellent service and we currently have vacancies for:

Senior Contracts Officer

Corporate Accountant

For further information on these and other vacancies, and to apply, go to: www.barcud.cymru

Email: recruitment@barcud.cymru or call 0300 111 3030

SWYDDI GWAG

Ein Hangerdd yw darpau gwasanaeth rhagoral ac ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gwag yma:

Uwch Swyddog Contractau

Cyfrifydd Corfforaethol

Am Wybodaeth bellach am rhain a swyddi erall, ac I ymgeisio ewch I www.barcud.cymru

E-bostio: recruitment@barcud.cymru neu galwch 0300 111 3030