mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Temporary Administrator

 
Created on 26/09/2018 @ 11:30
SocialTwist Tell-a-Friend


Care & Repair agencies help older people stay at home in comfort and security through providing advice, repairing, improving and adapting their homes. Join us and make a real difference to the lives of older people in Powys. We currently have a vacancy for:

Administrator

Temporary (6 months minimum)

(Part Time – 21 hours per week)

Salary range £17,925 – £21,138 (pro rata)

Based in Newtown, Powys

For further details, an application form and to see our other vacancies, please visit www.crpowys.co.uk or call 0300 111 3333.

Applications should be by application form, sent by email to jobs@mid-walesha.co.uk or by post to HR Manager, Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, Powys SY16 1AL

Closing date for applications: 12pm (noon), 8th October 2018

Interview date: 11th October 2018


Mae asiantaethau Gofal a Thrwsio yn helpu pobl hŷn i aros yn gysurus a diogel yn eu cartrefi eu hunain drwy roi cyngor, trwsio, gwella ac addasu eu cartrefi. Ymunwch â ni a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl hŷn ym Mhowys. Mae gennym swydd wag ar hyn o bryd ar gyfer:

Gweinyddydd

Dros Dro (6 mis minimwm)

(Rhan- amser 21 awr yr wythnos)

Cyflog £17,925 - £21,138

Yn seiliedig yn y Drenewydd, Powys

I gael manylion pellach a ffurflen gais ac i weld ein swyddi gwag eraill, ewch i www.crpowys.co.uk neu ffonio 0300 111 3333.

Dylid gwneud ceisiadau drwy ffurflen gais i'w hanfon drwy e-bost at jobs@mid-walesha.co.uk neu drwy'r post at y Rheolydd Adnoddau Dynol, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL

Dyddiad cau ceisiadau: Canol dydd,      

8  Hydref 2018

Dyddiad cyfweliadau: 11  Hydref 2018

icnn logo