mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Customer Services Advisor

 
Created on 11/03/2020 @ 16:38
SocialTwist Tell-a-Friend


Mid Wales Housing Association currently has a vacancy for: -

Customer Services Advisor

(Temporary up to 12 months)

Based in Newtown, Powys

This is a key role in our Customer Services team.  To be successful in this role you will be enthusiastic and committed to providing an excellent service to residents and demonstrate a passion for affordable housing.

Salary £19,215 - £23,484 (pro rata)

20 hours per week, 9am until 1pm Monday to Friday

For further details and an application pack:  

Email: jobs@mid-walesha.co.uk

Visit: www.mid-walesha.co.uk

Ring: 0300 111 3030

You can apply online at www.mid-walesha.co.uk or send your completed application form to HR Department, Mid-Wales Housing Association, Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, Powys SY16 1AL.

Closing date for applications: 23rd March 2020
Interviews will take place on: 27th March 2020


Mae gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru swydd wag ar gyfer:-

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

(Dros dro hyd at 12 mis)

Seiliedig yn y Drenewydd, Powys

Mae hon yn rôl allweddol yn ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid. I lwyddo yn y rôl yma, mae angen fod yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth rhagorol i breswylwyr a dangos brwdfrydedd ar gyfer tai fforddadwy.

Cyflog £19,215 - £23,484 (pro rata) 

20 awr yr wythnos, 9am tan 1pm o ddydd Llun I ddydd Gwener

I gael manylion pellach a phecyn cais:

E-bost: jobs@mid-walesha.co.uk

Ymweld â: www.mid-walesha.co.uk

Ffonio: 0300 111 3030

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.mid-walesha.co.uk neu anfon eich ffurflen gais wedi'i llenwi at yr Adran Adnoddau Dynol, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL.

Dyddiad cau ceisiadau: 23 Mawrth 2020
Cynhelir cyfweliadau: 27 Mawrth 2020

icnn logo