mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Teaching Assistant

 
Created on 14/02/2020 @ 13:52
SocialTwist Tell-a-Friend


Teaching Assistant – Level 2 – Brynllywarch Hall School, Kerry, Newtown

Contract:        Temporary for 1 year in the first instance

Start Date:      As soon as possible

Pay:                £19,554 to £20,344 per annum pro rata

Hours:            32 ½ hrs per week (term time only)

Closing date: 24/02/2020

The Governing Body are seeking to appoint a full-time teaching assistant to join our dynamic team.

You will be a strongly motivated, committed and enthusiastic person who enjoys working as part of a team to support students with challenging behaviours.

The Successful candidate should have: -

Experience of working with students with social, emotional and behavioural difficulties.

Ability to work with groups of 8 to 10 students as well as one to one.

The successful applicant will be subject to a Powys County Council Disclosure and Barring Service check (DBS) and will require two satisfactory references before taking up the post.

To apply visit: https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fce0278li.webitrent.com%2fce0278li_webrecruitment%2fwrd%2frun%2fETREC107GF.open%3fVACANCY_ID%3d788805O6JS%26WVID%3d85728810A9%26LANG%3dUSA&c=E,1,7mrYPKI7914IIDi163_rZMF1KvdniNd5APL6nr8-OsiSDDgePeDQ_0swpB9yQKysPsI60Ho4SEMsNPpZux2NgrfkGK93EdSXPNvbbot7AdXNnXrcaK9K7tM,&typo=1

Cynorthwyydd Addysgu – Lefel 2 - Ysgol Neuadd Brynllywarch, Kerry, Y Drenewydd

Contract:                    Dros dro am 1 flwyddyn yn y lle cyntaf

Dyddiad cychwyn:    Cyn gynted â phosibl

Cyflog:                       £19,554 i £20,344 y flwyddyn pro rata

Oriau:                         32 ½ awr yr wythnos (yn ystod y tymor yn unig)

Dyddiad cau:             24/02/2020     

Mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi cynorthwyydd addysg amser llawn i ymuno â’n tîm dynamig.

Byddwch yn unigolyn cryf eich cymhelliant, ymroddedig a brwdfrydig sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i gefnogi myfyrwyr ag ymddygiad anodd.

Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus: -

Profiad o weithio gyda myfyrwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac emosiynol.

Gallu gweithio gyda grwpiau o 8 i 10 o fyfyrwyr yn ogystal â mewn sefyllfaoedd un i un.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Cyngor Sir Powys a bydd gofyn iddo/iddi fod â dau eirda boddhaol cyn dechrau yn y swydd.

To apply visit: https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fce0278li.webitrent.com%2fce0278li_webrecruitment%2fwrd%2frun%2fETREC107GF.open%3fVACANCY_ID%3d788805O6JS%26WVID%3d85728810A9%26LANG%3dUSA&c=E,1,7mrYPKI7914IIDi163_rZMF1KvdniNd5APL6nr8-OsiSDDgePeDQ_0swpB9yQKysPsI60Ho4SEMsNPpZux2NgrfkGK93EdSXPNvbbot7AdXNnXrcaK9K7tM,&typo=1


 

icnn logo