mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Vacancies with Care & Repair

 
Created on 18/07/2019 @ 14:51
SocialTwist Tell-a-Friend


We help older people and people with disabilities stay at home in comfort and security through providing advice, repairing, improving and adapting their homes. We currently have the following vacancies:

Technical Officer

 Salary £20,207- £24,697 (28 hours per week)

(Flexible working arrangements)

Administrator

Salary £17,141 - £20,951 (35 hours per week)

Based in Newtown, Powys

For an application pack and further information on our work please visit www.crpowys.co.uk or call 01686 620553. 

Closing date for applications: Noon on 22nd July 2019.  


Rydym yn helpu pobl hŷn a phobl gydag anableddau i aros yn gysurus a diogel yn eu cartrefi eu hunain drwy roi cyngor, trwsio, gwella ac addasu eu cartrefi. Mae gennym y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd:

Swyddog Technegol

Cyflog £20,207 - £24,697 (28 awr yr wythnos) (trefniadau gweithio hyblyg)

Gweinyddwr

Cyflog £17,141 - £20,951 (35 awr yr wythnos)

Yn seiliedig yn y Drenewydd, Powys

I gael pecyn cais a gwybodaeth ar ein gwaith ewch I www.crpowys.co.uk neu ffonio 01686 620553.

Dyddiad cau ceisiadau: Canol dydd, 22 Gorffennaf 2019.

icnn logo