mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Senior Technical Officer

 
Created on 03/04/2019 @ 08:56
SocialTwist Tell-a-Friend


We help older people and people with disabilities stay at home in comfort and security through providing advice, repairing, improving and adapting their homes. We currently have a vacancy for:

Senior Technical Officer

Salary £29,464- £36,011 (35 hours per week)

Using their experience in construction and management skills, the post holder will lead our Technical Officers and Minor Adaptations Team to deliver an excellent service to our clients.  

Covering the Mid Powys area, the successful candidate can flexibly work from home with around 2 days a week in the Newtown office.

For an application pack and further information on our work please visit www.crpowys.co.uk or call 01686 620553.

Closing date for applications: Noon on 17th April 2019.  Interview date: 24th April 2019


Rydym yn helpu pobl hŷn a phobl gydag anableddau i aros yn gysurus a diogel yn eu cartrefi eu hunain drwy roi cyngor, trwsio, gwella ac addasu eu cartrefi. Mae gennym swydd wag ar hyn o bryd ar gyfer:

Uwch Swyddog Technegol

Cyflog £29,464 - £36,011 (35 awr yr wythnos)

Gan ddefnyddio profiad mewn adeiladu a sgiliau rheoli, bydd y swyddog yn arwain ein Swyddog Technegol a'r Tîm Mân Addasiadau i ddarparu gwasanaeth ardderchog i'n cleientiaid. Yn gwasanaethu ardal Canol Powys, gall yr ymgeisydd weitho'n hyblyg o adref gyda tua 2 diwrnod yr wythnos yn swyddfa'r Drenewydd.

I gael pecyn cais a gwybodaeth ar ein gwaith  ewch i www.crpowys.co.uk neu ffonio 01686 620553.

Dyddiad cau ceisiadau: Canol dydd,      

17 Ebrill 2019. Dyddiad cyfweliadau: 24 Ebrill 2019

icnn logo